038 - 206 40 06

Advocaat of mediator nodig in Zwolle?

Scheiden met eigen bedrijf

Scheiden zonder onderneming is een ingewikkeld proces. Scheiden met een eigen bedrijf is nog een stapje ingewikkelder. De belangrijkste vraag is of de waarde van de onderneming verdeeld moet worden. Daarnaast speelt de onderneming een rol bij de alimentatie en pensioenvoorziening.
Lees hieronder alles wat u moet weten over scheiden als ondernemer. Heeft u direct een vraag, dan kunt u ook altijd direct contact met ons opnemen: 038 - 206 40 06. Onze scheidingsadvocaat Zwolle is niet alleen advocaat, maar ook mediator en RFEA-adviseur. Zij staat u bij alle stappen van het proces bij.

Hoe scheiden als ondernemer?

Moet uw onderneming worden verdeeld? Wie zet de onderneming voort? Vaak brengt scheiden een groot risico voor de onderneming met zich mee. Beide ex-partners hebben belangen die met elkaar kunnen botsen. Het is echter voor beide partijen belangrijk dat de onderneming voort blijft bestaan. Onder de streep zal dat positiever uitpakken voor beide partijen.

Huwelijkse voorwaarden of gemeenschap van goederen

Er is een groot verschil tussen scheiden als ondernemer gehuwd met huwelijkse voorwaarden of scheiden als ondernemer gehuwd in gemeenschap van goederen.

Onderneming en huwelijkse voorwaarden

In de huwelijkse voorwaarden kunnen verschillende zaken over de onderneming opgenomen zijn. Het is belangrijk om hiervan op de hoogte te zijn. In de huwelijkse voorwaarden kan opgenomen zijn dat de onderneming niet verdeeld hoeft te worden. Het kan ook zo zijn dat er andere afspraken zijn gemaakt. Deze afspraken moeten wel aantoonbaar zijn nagekomen tijdens het huwelijk. Indien dit niet is gebeurd, dan kan dat grote gevolgen hebben.
Heeft u een periodiek verrekenbeding opgenomen in de huwelijkse voorwaarden? Dit betekent dat u overgespaard inkomen – het inkomen dat overblijft nadat kosten van de huishouding zijn betaald – periodiek moet verdelen. Is dit bijvoorbeeld door de jaren heen niet gebeurd, dan heeft dit zeker consequenties als u gaat scheiden.

Onderneming en gemeenschap van goederen

In gemeenschap van goederen getrouwd zijn betekent niet direct dat de waarde van de onderneming moet worden verdeeld. De wet is sinds 1 januari 2018 namelijk gewijzigd. Indien u na 1 januari 2018 bent getrouwd in gemeenschap van goederen en u had uw onderneming al voordat u trouwde, dan is de onderneming van u en hoeft de waarde ervan in beginsel niet te worden verdeeld. Bent u voor 1 januari 2018 getrouwd in gemeenschap van goederen, dan moet de waarde van de onderneming wel worden verdeeld.

Een redelijk loon voor de ondernemer

Waar ook op gelet moet worden bij scheiden als ondernemer is het redelijke loon van de ondernemer. Wanneer de ondernemer na 1 januari 2018 is getrouwd en de onderneming al had voordat hij/zij trouwde dan geeft de wet dus aan dat de onderneming privé bezit blijft. Voorwaarde daarbij is wel dat de ondernemer zichzelf een redelijk loon uitkeert. Waarom?
Er is een belang voor de ondernemer om zichzelf een laag loon uit te keren, aangezien er dan meer geld in de onderneming blijft. Omdat de onderneming privé blijft, blijft er op die manier meer geld voor de ondernemer in privé over. Om dit te voorkomen heeft de wetgever bepaald dat de ondernemer zichzelf een redelijk loon moet uitkeren. Wat een redelijk loon is, is per branche verschillend en zal vaak leiden tot discussies. Omring uzelf met specialisten, zodat u voorbereid bent en de scheiding zo soepel mogelijk verloopt.

Eenmanszaak, VOF, BV?

Moet de waarde van de onderneming worden verdeeld? De manier waarop dit gebeurt, is ook afhankelijk van de soort onderneming. We kunnen te maken hebben met een eenmanszaak, een VOF of een BV. Onze specialist heeft ervaring met de verdeling van alle soorten ondernemingen en werkt in overleg met u nauw samen met uw accountant, een waarderingsdeskundige en een pensioenspecialist.

Alimentatie bij scheiden met eigen bedrijf

De alimentatie wordt berekend op basis van het inkomen van de ex-partners. Het inkomen van de ondernemende partner kan discussie opleveren, aangezien het een redelijk inkomen moet zijn. Bij een BV komt vaak de vraag aan de orde of er naast het loon nog dividend kan worden uitgekeerd. Wat qua inkomen redelijk is, is afhankelijk van de soort onderneming maar ook van de staat van de onderneming. Het voortbestaan van de onderneming moet niet in gevaar komen door de scheiding. Een onafhankelijke accountant en/of waarderingsdeskundige kunnen hier uitspraken over doen. Meestal wordt er gekeken naar de de jaarrekeningen van de afgelopen 3 jaren om het inkomen te bepalen. Maar ook de toekomstige brancheontwikkelingen, de mate waarin er in de toekomst geïnvesteerd moet worden en de ordeportefeuille spelen een rol bij de vaststelling van het redelijke inkomen.

Pensioen bij scheiden met eigen bedrijf

Het kan ook zijn dat een deel van de pensioenvoorziening van de ondernemer bij de ex-partner die de onderneming niet voortzet, terecht moet komen. Dit moet dan in beginsel extern bij een verzekeraar worden afgestort. Het gaat hierbij om het ouderdomspensioen en het partnerpensioen. De bedragen kunnen hoog oplopen, dus het is belangrijk om hier goed naar te (laten) kijken.

Familierecht-advocaat inschakelen bij scheiden met eigen bedrijf

Een advocaat is de persoon die u bij de scheiding als ondernemer van A tot Z bijstaat. Bij een scheiding met een eigen bedrijf komen verschillende disciplines bij elkaar. Overal moet aan gedacht worden. Wij hebben alle specialisaties in huis, zodat niets over het hoofd wordt gezien.

 

Colina Tjabringa

Mw. mr. C. Tjabringa

Arslan & partners advocaten

Na 20 jaar passie en toewijding zijn wij uitgegroeid tot een groep veelzijdige specialisten. Op verschillende rechtsgebieden staan wij particulieren en ondernemers bij. Onze verschillende afdelingen wisselen kennis en ervaring uit, waardoor wij bijzondere rechtsbijstand kunnen geven. Wij vinden laagdrempeligheid belangrijk en de deur staat dan ook altijd wijd open. Stap gerust bij ons binnen.

 

Waarom Arslan & partners advocaten?

  • 100% aandacht voor uw zaak
  • Korte lijnen en betrokkenheid
  • Ook voor mediation (MfN mediator)

Afspraak inplannen

Via het afspraakformulier kunt u aangeven wat u is overkomen.
Wij nemen zo snel mogelijk contact met u op om een afspraak in te plannen.

shortcodeCommand = [bono_form]
Ochtend
Middag
Avond

Specialismen

• Onderneming en scheiding
• Kinder- en partneralimentatie
• Mediation
• Huwelijkse voorwaarden
• Verdeling bij scheiden

Werkgebied

Aa-landen, Assendorp, Berkum, Zwolle Binnenstad, Diezerpoort, Genemuiden, Hanzeland, Holtenbroek, IJsselmuiden, Kampen, Kamperpoort, Overijsselse Vecht Oost, Spoolde, Stadshagen, Veerallee, Westenholte, Windesheim, Wipstrik, Wijthmen, Zwolle-Zuid.

Hoofdvestiging